Svuda postoje razni narodni običaji, koji su karakteristični za jednu kulturu, ili užu zajednicu, vezani za religiju, ili su potekli iz paganskih vremena i predstavljaju ostatke verovanja i sujeverja – i svi se sprovode kao rituali, koji prizivaju sreću i skladnost u braku. Neki su zabavni, neki čudni, a vi možete da birate koje ćete rituale izvesti, ili zanemariti.

Burma ne sme da ispadne

Ispuštanje burme, pre nego što se stavi na prst, predstavlja loš znak i veruje se da će se brak raspasti, ako se to desi. Zapravo je baš neprijatno i smešno ako u odsudnom trenutku popustite pod stresom, ruke počnu da se tresu, ušeprtljate se i – burma se otkotrlja po podu. Zamislite sve svatove kako na sve četiri traže odbeglu burmu, da bi čin venčanja mogao da se nastavi. Dakle, to ne sme da se desi i zato budite posebno pažljivi i skoncentrisani kad razmenjujete burme.

Bacanje sita

Postoje varijante ovog običaja – u jednoj, u situ se nalazi jabuka i mlada je na ulazu u svoj novi dom (mladoženjinu kuću) baca preko glave, a sito baca na krov kuće. Ako se sito zadrži na krovu i mlada će se zadržati u kući. U drugoj varijanti, u situ je žito i ona ga baca preko krova kuće, kao i žito u sva četiri ugla kuće – na ovaj način nevesta svojim dolaskom donosi obilje, zdravlje, veselje i plodnost.

Kićenje mladine kapije

Mladina kapija se kiti kao poruka da je iz te kuće devojka otišla sa blagoslovima svojih roditelja. Ukrasi, ili venac na kapiji, treba da stoje što duže, makar do prvih Mladenaca, praznika koji proslavljaju svi parovi koji su sklopili brak u vreme između dva praznika.

Stati na pravu nogu

Mlada treba na izlasku iz crkve da zakorači, odnosno, da stane na prag prvo desnom nogom, jer će tako zakoračiti stabilno u bračni život. Kada su noge u pitanju, postoji i šaljiv običaj da mlada posle ceremonije venčanja nagazi mladoženju, da bi je slušao i bio od pomoći tokom zajedničkog života.

Nikako se ne venčavajte u maju

Razni meseci, dani i periodu u raznim kulturama važe kao dobri ili loši za sklapanje braka. Kod nas se veruje da venčanje u maju garantuje trzavice u braku, svađu i neslogu.

Comments