Osim izbora venčanice i staranja o svim dekorativnim detaljima, morate se pozabaviti i krupnim organizacionim pitanjima – a jedno od najvažnijih je izbor odgovarajućeg prostora. U svom okruženju, sigurno imate bar nekoliko lokacija na kojima se svadbena slavlja uobičajeno održavaju, ali sigurno ima i drugih prostora, koji bi vašim planovima možda bolje odgovarali. Evo nekih osnovnih smernica za izbor odgovarajućeg prostora za svadbeno slavlje.

Prvo se dogovorite sa sobom

Prisetite se prvo neke svečanosti na kojoj vam je bilo prijatno i zapitajte se koji su bili glavni elementi tog utiska prijatnosti. Da li ste bili posebno dobro raspoloženi, pa vam je sve drugo bilo manje važno? Da li je atmosfera bila vedra i šta je tome doprinelo? Kakva je bila muzika? Kako su se ponašali gosti? Da li se više sedelo, ili igralo i kretalo? Kakav je bio raspored stolova? Kakvo je bilo osvetljenje, veličina prostora, broj gostiju? Da li se vama više sviđa inimnija i prisnija atmosfera, ili bleštav i svetao utisak većeg prostora? Elegancija, ili praktičnost? Dogovorite se sami sa sobom kakvu atmosferu želite da postignete na svom svadbenom veselju.

Konsultujte stručnjaka

Pitajte za preporuku nekoga ko se bavi organizacijom svečanosti i ko poznaje pogodnosti većih i manjih prostora i zna da različiti klijenti imaju različite želje i prioritete u pogledu sale i atmosfere. Prema broju gostiju i vašim poluoblikovanim željama u pogledu atmosfere i stila, stručnjak će umeti da prepozna šta je ono što bi vama najviše odgovaralo.

Razmotrite preporuke prijatelja – sa rezervom

Svi će imati dobre namere i sopstvene preporuke, ali ono što se dopalo nekom vašem prijatelju, kolegi, rođaci, ne mora da se dopada i vama. Možda se njihov ukus i sklonosti sasvim razlikuju od vaših i ono što je njima bilo efektno i elegantno, vama je preterano i kičasto. Razmotrite one preporuke koje dolaze od prijatelja za koje ste sigurni da imaju ukus i sklonosti koji su slični vama.

Comments