Jedan od najzastupljenijih običaja na venčanjima u Srbiji jeste bacanje jabuke.

Postoje dva načina na koja se ovaj običaj sprovodi. Jedan od njih je da mladoženja, kada ide po mladu, mora puškom da pogodi jabuku koja je postavljena na najviše drvo u mladinom dvorištu, a koju je postavio njegov tast, jer u suprotnom ne može da odvede mladu, dok se drugi odnosi na bacanje jabuke preko krova.

Comments