Muškarci češće doživljavaju brak kao kavez iz koga beže u svakoj zgodnoj prilici i staraju se da stvore prilike za bekstvo. Sve je bolje nego boravak u kući, sa ženom i porodicom – od prekovremenog rada, do prekomernog opijanja. Ali percepcija bračnog zatvora nije samo muški problem.

Mnoge žene takođe ne mogu da podnesu bračni život, osećaju sputanost u ulozi koju im brak nameće, ne nalaze sebe u majčinstvu i nisu u stanju da odgovore zahtevima porodičnog života. One koje su svesne sebe, slobodne su da odaberu život po svojoj meri, a one koje nisu, postaju žrtve braka i porodice i gonjene nezadovoljstvom koje ne razumeju traže društveno prihvatljive oblike bekstva iz kaveza u bolest i mučeništvo.

brak na lancu  Ima li slobode unutar bračnog kaveza
Comments