Ljudi imaju različite kapacitete i potrebe za ljubavlju. Mnogi sasvim srećno žive sa svojim kućnim ljubimcima, puni ljubavi koja im je očigledno uzvraćena. Neko voli slobodu više nego išta na svetu i srećan je jedino kad se ne oseća vezano i obavezno, a neko voli svaku osobu u svom životu različitom ljubavlju, onom koja je toj osobi potrebna. Neko drugi ne nalazi vrhunski smisao u služenju zahtevima ljubavi, dok ne obezbedi mnogo izvora iz kojih mu ljubav neprekidno dotiče, veliku porodicu, brojne prijatelje, rad sa decom i prateći zoo vrt raznih vrsta ljubimaca.

Neko voli sebe, svestan da ni sa kim neće uspostaviti tako blizak odnos potpunog razumevanja i prihvatanja, jer odnosi sve komplikuju.

porodica Vaspitavanje ljubavi: Model po tuđoj meri

Neko nema pojma šta je ljubav, ne traži nikakve odgovore i skroz je zadovoljan.

A neko je nesrećan i oseća da živi polovično, nepotpuno i prazno, dok ne pronađe partnera sa kojim će podeliti besmisao života.

Aleksina Đorđević 
Comments