U tesnom odnosu, parovi se pomešaju. Ponekad toliko, da ih svi doživljavaju samo kao par, jer jedno bez drugog nikuda ne idu, ništa ne preduzimaju i ni sa kim se ne druže. Ovakvi parovi deluju pomalo zastrašujuće i iritantno, kao dvoglava aždaja. Oni se upotpunjavaju, obavijaju i prožimaju i deluju kao da su sasvim zadovoljni tim odnosom, u kome je MI vrhovno božanstvo odnosa. Velika ljubav ili ne baš sasvim zdrav odnos, možemo da kalkulišemo, raspravljamo i pogađamo, ako nismo iskusili takvo jedinstvo, onda ne znamo.

vencani parovi Kad je Mi veće od Ja

Ovaj odnos se razlikuje od zanosa zaljubljenosti, kad nas neka sila nagoni da se sjedinimo i pomešamo i da se ne osećamo dobro, kad voljena osoba nije pored nas. Takođe se razlikuje i od patoloških zavisničkih veza, u kojima je odnos sveprožimajući, ali je jedan od partnera nasilnik, mračnjak, alkoholičar, a drugi se podređuje dinamici koju diktiraju potrebe i raspoloženja problematičnog partnera. To je kao da se partner žrtva – a to je obično žena – uvija oko partnera zlostavljača, povija zajedno sa njim, pod naletima ćudljivih vetrova i nikad se ne odmotava, osim u trenucima krajnje povređenosti i straha, kad se zapita kakav je to odnos, kakva je to ljubav i da li će moći tako do kraja života, ili je taj kraj blizu, ako stvari ostanu takve kakve su.

Tesan odnos u kome se žrtva (žena) plaši za svoj život ali i za život partnera, obično nije atmosfera u kojoj je moguće izroditi potomstvo, ili ako dete ipak dođe, onda se odnos okončava, pre ili kasnije, kad se žrtva (majka) uplaši za život deteta.

Comments