Burma predstavlja najstarije obeležje braka i tragove vuče iz starog Egipta. Ona označava ljubav muškarca i žene i simbol njihovog spajanja u instituciju braka. Venčani prsten je detalj koji ima i svoje značenje. Za burme se vezuju mnoge legendarne priče, a istorija je ispričala svoju.

Za stare Egipćane i Grke, krug je bio simbol večnosti. Prsten se nosio na domalom prstu leve ruke. Razlog za to je bilo verovanje da vena sa tog mesta vodi pravo do srca. Rimljani su ga nosili na istom mestu, koje je označavalo da žena pripada mužu.

ip10263600x Burma: Više od prstena

Više od prstena

U početku se prstenje kovalo od gvožđa, kasnije od raznih metala, a pravile su se i burme od trave, kože i kamena. Tek od 19. veka ovaj simboličan prsten se izrađuje od zlata. Nosio se na obe ruke, na domalom i na srednjem prstu. Deo hrišćanskih venčanja burma je postala u 13. veku. U nekim evropskim zemljama, verenički i venčani prsten su jedan komad nakita. Obično su ova dva prstena odvojena, ali se danas prave i kao dva ili tri spojena prstena.

jm051 img 9171 2600x Burma: Više od prstena

Svaki prsten kao simbol ljubavi

Venčani prsten nazvan “srpska burma” je model burme sa ispupčenim profilom, koji se pojavio u Srbiji u 19. veku. Postoje tradicionalne, ukrašene dijamantima i dvobojne burme, a izađuju se od belog ili žutog zlata ali i od platine.

Tekst: Jovana Katić

Comments