Danci imaju otvoren stav prema seksualnosti i smatraju da decu i u tom pravcu treba vaspitavati, da bi imala pozitivnu sliku o svom telu, stekla samopouzdanje i da bi komunikacija sa roditeljima bila kompletna. Jer, ako ste tu za svoje dete, onda ste tu i za sve odgovore na sva pitanja. Naravno da želimo da naša deca budu zdrava i srećna, ali koliko razmišljamo o tome da je seksualnost jedan od veoma važnih činilaca sreće i zdravlja? Ako želimo da naša deca imaju poverenja u naše vođstvo, da nam se obraćaju za savet i da budemo upućeni u njihov život, razmišljanja, akcije i doživljaje, moramo biti osobe od poverenja, sposobne da se nose sa teškim trenucima i zbunjujućim temama. Treba da se ugledamo na Dance. Možemo da koristimo slikovnice i priručnike, ali slike i objašnjenja u njima su često suviše klinička i detaljna, pa je najrazumnije odgovarati tačno, uprošćeno i jasno, ograničavajući se na pitanje, bez širenja priče.

A pitanja će doći, bez brige. Među prvima ona o rađanju. I deca koja imaju prilike da posmatraju kako mami raste stomak i znaju da je unutra beba, koju zatim mama donese iz bolnice, želeće da znaju kako je beba dospela u stomak i kako je izašla napolje. Sa dve, tri godine, to ih neće zanimati. Ali oko četvrte se pojavljuje interesovanje, a pitanja postaju sve konkretnija i zahtevnija. Sa pet, šest već postavljaju filozofska i teološka pitanja, o smrti, Bogu, inkarnaciji – a tada ćete shvatiti da su pitanja o seksu mala maca u odnosu na suštinska pitanja postojanja i smisla. Kod rađanja i seksa ste barem sigurni da možete da im date tačne i uverljive odgovore.

Slika 11 Zašto sa decom treba OTVORENO govoriti o seksu

Odgovarajte kratko, onako kako će dete razumeti i čekajte sledeće pitanje. Dete će vam pomoći – postavljaće pitanja, sve dok ne shvati šta mu govorite, a vi ćete prilagođavati i brusiti svoje odgovore, sve dok ne budu sasvim pristupačni detetovom razumevanju. Kad prestane da postavlja pitanja, znači da je usvojilo odgovore i da je zadovoljilo interesovanje. Sa sledećim nivoom razvoja i potrebe za dubljim razumevanjem, pitanja će se vratiti – možda ista, samo kompleksnija i povezanija, pa je tu onda mesto široj priči. Saznanja se stiču u slojevima, koncentričnim krugovima koji se dopunjuju, integrišu i sležu i dete raste sa stavom da je seksualnost normalna i obična pojava i tema za razmatranje, kao i sve ostalo o čemu stiče saznanja.

Comments