Afrika je jedan od najraznovrsnijih kontinenata kada pričamo o kulturi i religiji, a to doprinosi najrazličitijim običajima i šarenim venčanjima. Jedna od glavnih odlika venčanja u Africi je pridodavanje ogromnog značaja porodici. Afrička venčanja su, najviše od svega, spajanja dva naroda u jednu porodicu, kombinovanje dveju porodica ili čak i mešanje dva plemena. Koncept porodice je jedna od ideja za objedinjavanje Afričkog kontinenta. Postoji više od hiljadu kultura i svaka je priča za sebe sa običajima i tradicijom koja vuče poreklo od davnina. Takođe, sastoji se i iz različitih religija. Dobar deo Afrike, pa i sama severna Afrika, pod jakim je uticajem muslimanskih običaja, a dalje prema jugu spoznaje se više hrišćanska, hinduistička pa čak i jevrejska tradicija.

U mnogim mestima Afrike, žene su obučene još od malih nogu da budu dobre supruge. One imaju čak i tajne kodove i jezike koje razumeju samo udate žene koje njihovi muževi ne razumeju.

U zavisnosti o kom delu govorimo, venčanja mogu biti najraznovrsnija, od onih koja su izuzetno komplikovana pa do onih koja traju i po nekoliko dana. Zbog dugačkih i složenih obreda, često se spaja više porodica, pa se ceremonije održavaju u isto vreme.

U Sudanu i drugim mestima duž obale Nila, mladoženja mladu kupuje kroz stoku i ovce, kao nadoknada za gubitak radne snage koju je predstavljala žena. Ona može koštati i do 30 i 40 grla stoke! Često je vrlo teško platiti ženu tako da porodici još uvek ostaje stoka za svoje potrebe.

Africko vencanje Tradicija i običaji u Africi

Venčanje u Africi

U Somaliji je dozvoljeno imati čak i četiri žene! Naravno, ako je čovek u mogućnosti da ih sve izdržava i kod njih nije ništa neobično da žena bude verena pre nego što se čak i rodila. Svetle, svečane boje, muzika i ples su ono što je svojstveno svakom venčanju ovog kontinenta. Zajedničko svim venčanjima je koncept prelaza iz detinjstva u odraslo doba, gde se podstiču venčanja u dobu od 13 do 15 godina, čim se dostigne fizička zrelost.

Razvodi u Afričkim brakovima su retki, a problemi u braku su često predstavljani pred porodicama u nadi da će se pronaći odgovarajuće rešenje. Često čak i čitava sela učestvuju u rešavanju problema kako bi se spasio brak.

Brak je svetinja u celom svetu, a ljudi Afrike to shvataju prilično bukvalno bez obzira na to koja je kultura upitanju, kao i razlika u verskim uverenjima. Zapravo, mnoge kulture imaju čak i pisana pravila koja su tu da podsete na to da se individue u braku moraju jednačiti u cilju da bi brak uspeo.

Tekst: Sanja Martinov

Comments