Bacanje sita preko mladoženjinog krova, kupovina mlade, ili pucanje u jabuku su samo neki od srpskih svadbenih običaja kojima je svako od nas nekad prisustvovao. Dok su jedni uživali u tim ceremonijama, druge je bilo sramota, treći su se dosađivali. Bilo kojoj od ovih grupa da pripadate, činjenica je da su svadbeni običaji u manjem ili većem obimu zastupljeni skoro na svakoj svadbi. Međutim, nismo samo mi ti koji kupujemo mladu i ostalo. Naime, širom sveta postoji čitava lepeza svadbenih običaja, a neki su možda još besmisleniji od naših.

Francuzi se posle venčanja okupljaju ispod prozora mladenaca i lupaju u šerpe i tiganje dok ih ovi ne puste na piće. Engleske mlade nose u cipeli novčić kako bi obezbedile prosperitet u braku, a japanske se boje u belo od glave do pete čime ističu svoje devičanstvo. Mlada i mladoženja u Škotskoj ne mogu da napuste proslavu bez zvuka gajdi, a često se dešava da mladu posutu ostacima hrane iz frižidera provedu kroz grad, a mladoženja nosi korpu sa kamenjem na leđima, sve dok ga njegova draga ne poljubi! Takođe mladenci preskaču metlu, kako simbolično brišu grehe iz prošlosti.

skoti metla1 Svadbeni običaji širom sveta
Comments