Naime, običaj je takav da pred mladoženjinom kućom mlada izlazi iz kola i prilazi svekrvi koja je očekuje. Ova joj daje sito u kojem su jabuka, žito, cveće i bombone. Mlada baca sadržinu sita na svatove, zatim prilazi kući i baca ga na krov. Ako sito padne sa krova, mladoženjeni zetovi su dužni da ga nagaze. Mlada zatim uzima nakonče i stane ispred vrata.

Nakonče je najmlađe dete iz mladoženjine familije, koje mlada pre nego što uđe u kuću, uzima u naručje, podiže iznad glave i okreće tri puta u krug kako bi ona i mladoženja imali mnogo lepe i zdrave dece.

Svadbeni običaji Bacanje sita i nakonče 5 Svadbeni običaji: Bacanje sita i nakonče

Pročitajte i o drugim svadbenim običajima.

 Lenka Gatić

Comments