Roditeljskim sastancima nekad uspete da prisustvujete, a nekad ne, a većina neophodne komunikacije obavlja se telefonom. Pozovete razrednu da kažete da je dete bolesno, ili samo pošaljete poruku. Manje – više znate kakvo vam je dete po pitanju discipline, učenja, zabušavanja, drugarstva, sa kojim nastavnicima ima dobar odnos, a sa kojima ne, nije do sada pravilo neke ispade, a znate i koja ekipa u školi preduzima akcije zbog kojih roditelje razredne starešine pozivaju na razgovor.

I, opa, evo ga. Stigao je poziv i vama. Razredna poslala poruku, kao i vi njoj što šaljete, kad treba da opravdate časove.
Šta li se desilo? Motate film ubrzano, da vidite je li bilo nečeg neregularnog i sumnjivog u poslednjih nedelju dana, a to je baš ona nedelja kad ste kod kuće donosili posao i danonoćno okapali na kompjuteru, da završite neku hiću, pa ste većinu onoga što vam je dete pričalo slušali sa pola uha i odgovarali aha, da, da, dobro.
Auh.

443502 2 or 1360079867 Oprez, zove razredna

Šta li vam je promaklo?

Ako je razredna neka stroga, pa i ako nije, verovatno imate razloga za zabrinutost. Čekate kao na iglama da ispitate dete o mogućim razlozima. Ne možete da pretpostavite šta je moglo da se desi, ali pokušajte. Ili je napravljena neka šteta (pisanje grafita po sveže okrečenim zidovima svlačionice, recimo), ili je neko vršnjačko nasilje (tuča i verovatno snimanje mobilnim telefonom), ili je pušenje u školskom WC-u.
Najbitnije je da vam dete ispriča šta se desilo, da znate šta da očekujete, a ono će to verovatno i uraditi. Posledica se ne treba bojati, ali treba se pripremiti da se sa njima ponesete. Ako morate da nadoknadite neku materijalnu štetu, oduzimajte mu od džeparca, ili mu nemojte kupiti tablet koji ste obećali, dok se šteta ne pokrije.

Pitanja nasilja su najosetljivija, ali možda je u pitanju samo jedan ispad u kome se dete borilo za sebe, onako kako mu je okruženje nametnulo. Ako je bilo žrtva nasilja, tu su stvari prilično komplikovanije, a ako se radi o pušenju, to je još i najmanje strašno, iako nastavnici to doživljavaju kao žestok prekršaj discipline i opasnost od delikvencije.
Šta god da je, udahnite duboko, razgovarajte sa detetom mirno, ne zauzimajte kritički, niti odbrambeni stav u razgovoru sa razrednom, jer ćete tako najbolje razumeti šta se dogodilo.
A kad razumete, onda ćete znati i šta i kako da preduzmete.

Aleksina Đorđević

Comments